Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

1Οο Δ.Σ. Αιγάλεω

 ΕΛΙΑ

Υλοποίηση Περιβαλλοντικού  προγράμματος με θέμα την Ελιά από την εκπαιδευτικό του 10ου Δ.Σ. Αιγάλεω Μπαζιώνη Μαρία κατα τη σχολική χρονιά 2011-2012 (Β΄ τάξη)
περισσότερα....
ολοκλήρωση προγράμματος...