Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

6ο Δ.Σ. Ιλίου

Η θάλασσα...

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κουλομιδιώτη Μαρία , Βασιλοπούλου Παναγιώτα , Καλαϊτζίδου Αθηνά , Φλουρής Κων/νος