Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

2ο Δ.Σ. Πετρούπολης

Ελιά και ελαιόλαδο  - Η θυγατέρα του ήλιου

από τις δασκάλες του 2ου Δ.Σ. Πετρούπολης:

 κα Γρηγοροπούλου Χριστίνα,  Τμήμα Γ1

http://2dim-petroup.att.sch.gr/images/pdf/2013/thigatera-iliou-g1.pdf


 κα Σωμμαρίπα Ειρήνη, Τμήμα Γ2

http://2dim-petroup.att.sch.gr/images/pdf/2013/thigatera-iliou-g2.pdf